Manager/Ondernemer Horeca (middelbare hotelschool) - bol (2024)

Opleiding tot manager/ondernemer in de horeca

Tijdens deze driejarige (standaard versnelde) mbo-opleiding Manager/Ondernemer Horeca leer je hoe je een onderneming in de horeca dagelijks aanstuurt. Van het ondernemings- en operationeel plan tot leidinggeven: jij leert op de middelbare hotelschool hoe je het opstelt en uitvoert. Daarvoor doe je kennis op over onder meerfinanciën, personeelszaken en inkoopbeheer.

Een deel van je plannen voer je ook in de praktijk uit, in het leerrestaurant Lokaal en op je stage. Om een goed plan te kunnen maken, moet je de horecapraktijk en de werkvloer leren kennen van een restaurant, keuken of hotel. Jij bepaalt hierbij waar je aan de slag gaat. Of dit nu een groot hotelketen is als Van der Valk, een hippe club als The Streetfood Club of een chic hotel met Michelinster-restaurant als Karel V, je zoekt een horeca-onderneming die bij jou past. Kortom: een uitdagende en brede opleiding.

Is de middelbare hotelschool iets voor jou?

 • Je hebt belangstelling voor organiseren en voor de horeca.
 • Je bent zakelijk en ondernemend ingesteld en schrikt niet terug voor ingewikkelde vragen
 • Je kunt goed met mensen omgaan en houdt van samenwerken(want in je eentje run je natuurlijk geen horecaonderneming).

Herken je je hierin? Dan is de opleiding Manager/Ondernemer Horeca, de middelbare hotelschool, écht iets voor jou!

Lees meer over de ervaringen van studenten van de opleidingManager/Ondernemer Horeca.

Open avond 13 juni

Kom ook Manager/Ondernemer Horeca (middelbare hotelschool) - bol (1)

Open avond 13 juni

In het kort

Leerweg / Niveau

BOL / Niveau 4

Duur

3 jaar

Start

Augustus 2024

Locatie

Nieuwegein Newtonbaan 12

Lesgeld

€ 1.449,-

Crebonummer en naam

 • 25184 Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca)

Het werk van een manager/ondernemer horeca

Als horecamanager of -ondernemer ben je het gezicht van een bedrijf. Enhet aanspreekpunt voor gasten,medewerkers en leveranciers. Je bent verantwoordelijk voor (een deel van) de bedrijfsvoering. Denk hierbij aanfinanciën, inkoop en de personeelsplanning.

Daarnaast geef je leiding aan de medewerkers in een horecabedrijf. Samen met je personeel zorg je voor een prettig verblijf van de gasten. Indien nodig spring je bij tijdens de uitvoerende werkzaamheden in de bediening of in de keuken.

Hoe ziet deze niveau 4 opleiding eruit?

Naast theoretischevakken doe jeervaring op tijdens je stage en in de praktijk op school.Tijdens de opleiding Manager/Ondernemer Horeca op de middelbare hotelschool heb je de keuze tussen jezelfontwikkelen tot ondernemer in een klein tot middelgroot horecabedrijf of tot manager in een middelgroot tot groot horecabedrijf.

Ondernemen

 • Van een goed idee een ondernemingsplan maken
 • Marktonderzoek, marketing en inkoopbeleid

Leidinggeven

 • Begeleiden en aansturen van medewerkers
 • Personeels- en financieel management

Hospitality

 • Vakvaardigheden horeca: bediening en keuken
 • Dranken- en warenkennis: wijn en spijs, gastronomie
 • Hotelmanagement en frontoffice

Social skills

 • Zelfontplooiing, beroepsidentiteit en burgerschap
 • Omgaan en communiceren met gasten en medewerkers
 • Sfeer en sociale hygiëne

Je krijgt ook algemene vakken, zoals Nederlands, Engels, Duits, rekenen en loopbaan & wereldburgerschap.

Dit ga je leren

Marktonderzoek doen

Samenwerken

Gastvriendelijkheid

Leidinggeven

Professioneel communiceren

Wijn & Spijs-combinaties

Stage

Je leert veel tijdens de lessen bij ons op school en dat pas je toe tijdens je stage. Je doet ervaring op in de keuken, de bediening en de frontoffice van een hotel. Wij helpen je met het vinden van een stage die bij jou past.

Tijdens deopleiding Manager/Ondernemer Horeca ga je een aantal keren op stage, zowel bij leerbedrijven als in hetleerrestaurant op school. Jij bepaalt bij welk bedrijf je stage loopt. Een tof (sterren-)restaurant als Maeve, een boutique hotel als De Rechtbank of een bruisende locatie met horeca als Holland Casino? Er zijn tal van mogelijkheden. Je kunt hierbij gebruikmaken van de goede contacten die het college al heeft. De laatste stage kan ook internationaal. Veel studenten van deze opleiding kiezen voor een stage in het Caribisch gebied, maar dichterbij huis zoals Barcelona, Texel of in de eigen regio kan ook.

Wat kun je na de middelbare hotelschool?

Na 3 jaar middelbare hotelschool studeer je af als manager/ondernemer horeca. Je kuntaan de slag bijeen (middel)groot horecabedrijf, zoals een hotel of restaurant. Of je start als ondernemer een eigen bedrijf.

Ook kun je verder studeren binnen het mbo of het hbo. Je kunt bijvoorbeeld doorstromen naar een Associate Degree opleiding (2-jarig) of deHogere Hotelschool (Bachelor) ofLerarenopleiding Consumptieve Technieken.

Wat je ook kiest, wij zorgen samen met joudat je goed bent voorbereid op de toekomst.

Kiara

Student Manager/Ondernemer Horeca

“Ook als je geen ervaring hebt, is dit een heel goede opleiding. Docenten zijn echt in je geïnteresseerd en ze begeleiden je goed. In het eerste jaar krijg je veel praktijk op school en daarbuiten. Dat je al stage loopt in jaar 1 was voor mij een van de redenen waarom ik heb gekozen voor het Horeca & Toerisme College.”

Manager/Ondernemer Horeca (middelbare hotelschool) - bol (4)

Hugo

Student Manager/Ondernemer Horeca

“Je krijgt heel goede begeleiding, ook voor de stageperiode. Als je helemaal geen ervaring hebt, word je niet gelijk in het diepe gegooid.”

Manager/Ondernemer Horeca (middelbare hotelschool) - bol (5)

Ilse

Student Manager/Ondernemer Horeca

“Ik werkte al in de horeca en vind dat erg leuk. Een eigen onderneming starten in de toekomst lijkt me fantastisch. Hoe je dat moet doen, leer je op deze opleiding. Ik houd van koken, lekker eten en een goede service leveren. Ook deze punten komen bij elkaar in de opleiding.”

Manager/Ondernemer Horeca (middelbare hotelschool) - bol (6)

Laura

Student Manager/Ondernemer Horeca

“Je werkt veel met elkaar samen en kent ook studenten uit andere leerjaren. Zij kunnen je dan ook goed helpen met opdrachten bijvoorbeeld. Daarnaast maakt de afwisseling tussen keuken en bediening de opleiding heel leuk.”

Manager/Ondernemer Horeca (middelbare hotelschool) - bol (7)

Elisa

Student Manager/Ondernemer Horeca

“Het is een heel brede opleiding waar je veel leert. Leidinggeven, ondernemen, maar ook veel kennis van horeca.”

Manager/Ondernemer Horeca (middelbare hotelschool) - bol (8)

Kim

Student Manager/Ondernemer Horeca

“Ik loop momenteel stage bij Van der Valk in Vianen. Daar gebruik ik echt wat ik heb geleerd op school.”

Manager/Ondernemer Horeca (middelbare hotelschool) - bol (9)

Vooropleiding

 • Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • Of een diploma op mbo-niveau 2 of 3 of vergelijkbaar
 • Of een overgangsbewijs van havo of vwo 3 naar 4

Kennismaken

Na je aanmelding, nodigen we je uit voor een kennismakingsbijeenkomst.Je maakt dan kennis met de opleiding, het beroep, het gebouw, de docenten en studenten. Jouw deelname is belangrijk en daarom verplicht.
Soms is een gesprek nodig, bijvoorbeeld als je nog twijfelt over je studiekeuze of als je extra hulp nodig hebt tijdens je studie.

Kosten

Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan ben je verplicht lesgeld te betalen. Voor een bol-opleiding is het lesgeld voor schooljaar 2024 - 2025: € 1449,-.

Begin juli informeren we je over de boeken, leermiddelen en laptop die je nodig hebt en wat de kosten daarvoor zijn.

Daarnaast schaf je tijdens je studie leermiddelen aan.De leermiddelen bestaan uit:

 • Boekenpakket
 • Laptop
 • Activiteiten / workshops / excursies (verschilt per activiteit)
 • Kleding (zelf aanschaffen)

Mooiste leslocatie in de provincie Utrecht

Het Horeca & Toerisme College heeft een prachtige leslocatie in Nieuwegein, centraal gelegen in de provincie Utrecht. In dit moderne gebouw vind jeleerrestaurant Lokaal, een hippe coffeebar, evenementenbureau Eventory en een International Office. Het college iskleinschalig en goed bereikbaar met het openbaar vervoer met een bushalte voor de deur. Ook is er voldoende parkeergelegenheid voor de deur.

Interesse?

Bij aanmelding voor 1 april heb je toelatingsrecht. Voor het aanmelden heb je DigiD nodig.

Starten met aanmelden

Download informatie Volledige info in één PDF

Studie in Cijfers

Alle cijfers van deze studie

Ook interessant

BBL Leidinggevende Bediening - bbl Niveau 4 Versnellen tijdens je opleiding Nieuwegein 2-3 jaar
BOL Facilitair Management - bol Niveau 4 Nieuwegein 3 jaar

Manager/Ondernemer Horeca (middelbare hotelschool) - bol (13)

Manager/Ondernemer Horeca (middelbare hotelschool) - bol (14)

Manager/Ondernemer Horeca (middelbare hotelschool) - bol (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated:

Views: 5902

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.